java二维数组的定义以及内存结构

Java二维数组定义

Java二维数组内存结构

二维数组内存结构

不规则二维数组

/*输出结果:
0 1 2 3 4 5 6 7 8 9
0 1 2
0 1 2 3
*///

0

发表评论

您的电子邮箱地址不会被公开。